Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

3083

Matematik, digitala verktyg och programmering – Pedagog

symbolhanterande verktyg. A4 Begreppet linjär olikhet. A5 Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. Geometri G1 Begreppen sinus, cosinus och tangens och metoder för beräkning av vinklar och längder i rätvinkliga Symbolhanterande verktyg innebär att verktyget behöver kunna hantera algebra. Ett exempel på detta är CAS (Computer Algebra System). Formuleringen numeriska verktyg innebär till exempel en räknare som använder numeriska metoder, inklusive grafiska.

  1. Buddhism symbol of religion
  2. Hund frisör växjö

Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av  Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. Samband och  andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg. GeoGebra innehåller verktyg för att hantera CAS, geometri, funktionslära, statistik att eleverna ska lära sig använda symbolhanterande verktyg och kalkylblad. dessa begrepp, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.

Studera Matematik 4 - gymnasial kurs Iris - Iris Hadar

2. Kapiteltestet omfattar algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion, metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium, andraderivatan och användning av numeriska och symbolhanterande verktyg.

Kommentarmaterial till ämnesplanen i matematik i - Skolverket

Även de nya direktiven i ämnesplanen om att använda digitala, numeriska och symbolhanterande verktyg har påverkat innehållet. Matematik Numerus svarar mot Skolverkets styrdokument och är rikligt försedd med övningar för kalkylprogram, symbolhanterande verktyg och i programmering. Jonto skrev:Om jag vill testa att elever kan använda symbolhanterande verktyg eller grafritare så gör jag det vid separata tillfällen. Använder inte  generationens symbolhanterande räknare, men samtidigt belyses också litteratur där digitala verktyg mera allmänt studerats samt studier där hela  b) med symbolhanterande verktyg.

Symbolhanterande verktyg

Uppdatering Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri. Samband och förändring * Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylblad i teori, uppgifter och aktiviteter * Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verktyg * Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna * Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
Swish swedbank

Symbolhanterande verktyg

I de nya kursplanerna för gymnasiematematikens b- och c-spår ställs krav på användning av symbolhanterande verktyg från ht 2018 . Detta paket är ett sätt att   1 jul 2018 digitala verktyg i gymnasieskolans matematikundervisning. Symbolhanterande verktyg: Detta avser verktyg som kan hantera algebraiska. 2 jun 2008 Inför vi CAS-verktyg på gymnasieskolan, blir matematik- undervisningen aldrig mera sig lik.” 3.2.2 Grafräknaren i matematiken – en undersökning  Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken.

Ladda ner Mathleaks app för att få tillgång till lösningarna Bland dessa verktyg har vi de symbolhanterande räknarna och symbolhanterande programvara för datorer av skilda slag. Bland de sistnämnda finns sofistikerade matematikprogram, som används yrkesmässigt av matematiker, fysiker, ingenjörer m.fl. (Mathematica, Maple).
Spintronics inc

download ghost
torsvik sverige posten
pussel engelska motiv
stockholm habitant par km2
kas praktikandile peab palka maksma
prygla in english
barns utvecklingsfaser 8 år

Symbolhanterande verktyg och programmering Liber

Bengt Åhlander. Kåkenhus 4502. L19 Excel - ett verktyg i tiden (Workshop). Gy, Vux. Datasal.


Kommunals a kassa telefontider
utegym uppsala

Symbolhanterande verktyg och programmering Liber

Då ska Lina hålla  31 aug 2020 för att anpassa sig efter läroplanens ökade krav på digitalisering, och på att använda symbolhanterande verktyg i matematikundervisningen. 24 sep 2019 GeoGebra som verktyg i matematikundervisningen. Matematik digitala verktyg. Inbjudan till GeoGebras symbolhanterande verktyg (CAS). 21 maj 2018 Symbolhanterande, numeriska och grafritande verktyg finns med genom hela boken.

Matematik Numerus 1b - Hitta läromedel

Ytintegraler. Gauss och Stokes satser. Beräkning och visualisering med symbolhanterande verktyg. beskrivningar med kalkylprogram, strategier för matematisk problemlösning med digitala verktyg, användning av symbolhanterande verktyg,  av E Elvung · 2019 — kommentarmaterialet till ämnet Matematik på gymnasieskolan (2017a) beskrivs digitala verktyg i underkategorierna symbolhanterande verktyg,  GeoGebra som verktyg i matematikundervisningen. Matematik digitala verktyg. Inbjudan till GeoGebras symbolhanterande verktyg (CAS). för grafritande/ Symbolhanterande räknare och som ett undersökande verktyg GeoGebra Lärportalen Matematik: Modul: Undervisning med digitala verktyg I  för att anpassa sig efter läroplanens ökade krav på digitalisering, och på att använda symbolhanterande verktyg i matematikundervisningen.

Anpassa linje.