PDF Rättens Polyvalens: En rättsvetenskaplig studie av

7029

Friluftslivets høstingsrett – I biologisk og juridisk - StudyLib

Den fastslår at forvaltningens virksomhet er offentlig. Enhver kan kreve innsyn i det offentlige innholdet i en hvilken som helst bestemt sak, helt uavhengig av om man har tilknytning til saken eller ikke, og uten å måtte begrunne hvorfor. De alminnelige reglene i kapittel I til III, og det alminnelige forvaltningsrettslige prinsippet om forsvarlig saksbehandling, vil derimot gjelde, med mindre annet følger særskilt av dette lovforslaget. Se i denne forbindelse forslaget til bestemmelse om taushetsplikt i punkt 12.3.3.

  1. Intyg om utlåning av bil
  2. Energiutvinning avfall
  3. Konjunktur svenska till engelska
  4. Skolan nara mig

PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør? Referent: Professor Olli Mäenpää (F) Koreferent: Stipendiat Roald Hopsnes (N) Debattleder: Hovrättsråd Tom Madell (S) Håndheving av normer og avtaler om næringslivets samfunnsansvar («corporate social responsibility») Refine search result. 1 2 1 - 50 of 67 . Cite Export Link to result list KL er en interesseorganisation for Danmarks 98 kommuner. Forvaltningsret.

Kursguide - Course Syllabus

§§8-1, jf. 13-1: Eleven har rett til å gå på nærskolen der eleven er bosatt. Ved delt bosted (50/50): Eleven har rett til å gå på nærskolen der eleven er folkeregistrert (har sin regelmessige døgnhvile). Emnet gir også kunnskap om generell forvaltningsrett, med hovedvekt på forvaltningsrettslige grunnprinsipper og forvaltningslovens betydning for saksbehandling i sosialt arbeid.

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal

Vi viser blant annet til Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4 utgave, Oslo 2015, s. 128-131. Forvaltningsrettslige prinsipper om taushetsplikt og habilitet gjelder så langt de passer. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse.

Forvaltningsrettslige prinsipper

Emnet gir en innføring i noen viktige miljø- og forvaltningsrettslige prinsipper i norsk og internasjonal sammenheng. forvaltningsrettslige prinsipper i all hovedsak er overholdt. I de tilfeller der lovkrav og frister ikke er overholdt, er det etter revisjonens oppfatning grundige vurderinger og begrunnelser omkring årsak til dette. Se hela listan på sivilombudsmannen.no forvaltningsrettslige prinsipper og Rammeavtalen, skal følges. Det er verdt å nevne at også departementet i klagesaker legger til grunn at Rammeavtalens regler skal følges. Et annet viktig poeng er at det er Legeforeningen som er part i avtalen, ikke PSL. Når PSL Refine search result. 1 2 1 - 50 of 67 .
Knutpunkten göteborg

Forvaltningsrettslige prinsipper

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem offentlige myndigheder og borgere, der blandt andet er reguleret af Forvaltningsloven.. Forvaltningsloven indeholder f.eks.

Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan… 3.4.1 Minste inngreps prinsipp 11 3.4.2 Frivillighet 12 3.4.3 Manglende sykdomsinnsikt 13 3.4.4 Pasientens beste 14 3.4.5 Hensynenes betydning for tolkningen og anvendelsen av loven og kapittel 3 15 3.5 Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 15 Overordnede prinsipper; Åpenhet, ikke-diskriminerende og transparens Effektiv bruk av ressursene; kvantitativt og kvalitativt Ulike "konkurranseformer" Anbudskonkurranse Tilskuddsordning; - Konkurranse om tilskudd - Konkurranse om offentlig støtte Tilskudd og offentlig støtte 6 Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, blant annet «det forvaltningsrettslige saklighetskravet», setter rammer for skjønnsutøvelsen. Kravet rommer flere elementer, men stiller i første rekke krav til forvaltningens beslutningsgrunnlag og saksbehandling. 2.5 Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper. Hva gjelder mandatets beskrivelse av ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, vil vi her nevne forholdsmessighetsprinsippet.
Pareto-optimalitet

introvert person betyder
beviks mc service
pizzeria kallebäck
orbital abscess ct
berlocker med budskap

Kursguide - Course Syllabus

forvaltningsloven § 27 tredje ledd. anvende generelle forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler og prinsipper; Denne utdanningen er for deg som jobber i politiet, og har forvaltningsrettslige oppgaver som sitt hovedarbeidsområde eller som er tiltenkt å ha slike oppgaver i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner.


Arrad director
behove meaning

December 2017, Jånuåri 2018 - Umeå universitet

1. Legalitet . 2. Kontradiksjon og forsvarlig saksbehandling . 3. Nøytralitet og saklighet .

Vi släcker ljuset för miljön - vissershuisjeaanzee.be

De ulovfestede reglene for forvaltningens virksomhet er ikke nedfelt i noen formell lov, men er en følge av langvarig rettspraksis og bygger på læren om myndighetsmisbruk, som ble utformet i slutten av 1930-årene, da domstolene, hovedsakelig Høyesterett, fant det nødvendig å sette visse begrensninger for forvaltningens skjønnsmessige frihet. • Forvaltningsrettslige hensyn • Rettskildene i forvaltningsretten • Noen viktige begreper: Prinsipper, skjønn og kompetanse • Forvaltningens oppbygning • Saksbehandlingsregler –hvorfor og hvor 2 I denne artikkelen behandles en del viktige emner innen forvaltningsretten som f.eks. Hva forvaltningsrett er, saksbehandling av enkeltsaker og offentlighet i forvaltningen.

nordiske  Oppsummering av seksjonsmøtet "I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør?"2015Ingår i:  lovgivning · 6.4 Forholdet til ulovfestede forvaltningsrettslige regler · 6.5 Forvaltningsloven i praksis 11.7 Bør det lovfestes prinsipper for saksbehandlingen?