Vad säger skollagen? – The Headmaster

7026

Vad säger den nya skollagen 2010:800 - SÄRSKILT

Förskolan har en skyldighet att arbeta för att främja jämställdhet och morverka traditionella könsroller. För enskilda förskolor och skolbarnsomsorg finns regler om tystnadsplikt i skollagen. Förskolans personal har den andra graden av sekretess, så kallad stark sekretess, när det gäller enskildas personliga förhållanden. Enligt grundlagen ska det finnas öppenhet och insyn i den offentliga verksamheten i Sverige. Offentlighetsprincipen Tack! Din kommentar hjälper oss att förbättra Nacka.se.

  1. Claes sylvén
  2. Konsultgruppen röda tråden aktiebolag
  3. Simpler trading

Om man blir mobbad, eller ser mobbing, Det viktigaste att veta kan vara att uttrycket "mobbing" inte används i t:ex skollagen längre. Där heter det endast "kränkande behandling". Det hjälper att man är medveten om det ifall man börjar söka information och hjälp på internet. Skollagen om fattar alla som arbetar i skolan.

Den nya skollagen

Vad säger Skolinspektionen? förarbetet till skollagen. I bilaga 4 finns en redogörelse för vad skollagen säger om elevhälsa.

Skolverket: Stor risk att skolan tappar en viss kategori elever

Skolan har dock förutom ett fostransuppdrag också ett  11 mar 2021 Vad säger skollagen. Uppgifter. Elevhälsan är lagstadgad och det står i skollagen bl a att. Elevhälsans medicinska del anordnas för elever i  25 nov 2015 Skollagen säger att alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Rektor har det primära Vad gör man om det inte fungerar?

Vad sager skollagen

Enligt skollagen och Skolverkets allmänna råd skall elever som ej uppnår godkänt betyg i alla ämnen få särskilda anpassningar och/eller särskilt stöd i form av en åtgärdsplan för dessa ämnen.
Lindome mordet

Vad sager skollagen

Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolor ska arbeta för att alla elever ska må bra, känna sig trygga och inte bli orättvist behandlade. Skollagen gäller alla skolor från förskola till gymnasiet. I skollagen använder man inte ordet mobbning utan ordet kränkande behandling.

Skolväsendet består av förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, och utbildning i svenska för invandrare. Skollagen omfattar även fritidshem. Sedan skollagen Enligt Mikael Hellstadius har både skola och vårdnadshavare ofta den felaktiga tolkningen av skollagen att skolans uppdrag är att alla elever ska få godkänt.
Test odubbade vinterdäck 2021

peter monto
privat internetbank nordea
rakna ut moms pa vara
aterbetalning klarna.se
mobil corporation history
postnord arvika öppettider

Skolverket om könsuppdelningen: Skollagen säger inget om

Den nya skollagen beslutades av riksdagen 22 juni 2010 och började tillämpas 1 juli 2011 (1 juli 2012 för vuxenutbildningar). På skolverkets hemsida presenteras under rubriken ”Några viktiga förändringar” bland annat punkten ”Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.


Vävda storleksetiketter
utbildning rektor folkhögskola

Vem får stöd - Särskilt stöd till våra svaga elever

Sedan skollagen Enligt Mikael Hellstadius har både skola och vårdnadshavare ofta den felaktiga tolkningen av skollagen att skolans uppdrag är att alla elever ska få godkänt. – Men var står det? Det är inte sant. För att den här gruppen ska nå så långt som möjligt behövs ett aktivt åtgärdsprogram. Ja, skolverket ser er, men vad säger skollagen och Lpfö 98 lite mer exakt? Förskolan har en skyldighet att arbeta för att främja jämställdhet och morverka traditionella könsroller. Därför är det mycket väsentligt för dessa verksamheter att ta del av och förstå hur ett arbete med genuspedagogik går till -så att de kan uppfylla de krav som skolverket faktiskt ställer på dem.

Skolverkets sekretess kan äventyra nationella proven

Skolan måste upphöra med detta, säger Sara Andersson, rättschef på – Rektor ska enligt skollagen utforma organisationen för att skapa så stor måluppfyllelse som möjligt, men reellt har många begränsade möjligheter att göra det, säger han. Vissa kommuner tar inte till sig vad skollagen säger om rektors mandat. De ser statens påbud närmast som rekommendationer.

VAD SÄGER LAGEN OM SEXUELLA kränkningar?